EVENT

Luang Prabang Half Marathon

Luang Prabang Half Marathon

2 month's ago

Distance

Run

INDIVIDUAL

7 KM
800 Ticket

Registration Fee

29 Jul 2022 - 23 Oct 2022

 

Lao/Expats : 200,000 KIP
International: 20.00 USD
 

Run

INDIVIDUAL

14 KM
1,000 Ticket

Registration Fee

29 Jul 2022 - 23 Oct 2022

 

Lao/Expats : 350,000 KIP
International: 35.00 USD
 

Run

INDIVIDUAL

21 KM
1,000 Ticket

Registration Fee

29 Jul 2022 - 23 Oct 2022

 

Lao/Expats : 500,000 KIP
International: 50.00 USD
 

Shirt

Luang Prabang Half Marathon

It's finally back after two years of Covid! Lao Friends Hospital requests that you mark your calendars for Sunday, October 30th  in Luang Prabang for our 8th half-marathon the first one in almost three years. Let's celebrate!
 
EVENT DATE: Sunday, October 30th, 2022
 
RUN FOR CHILDREN, LUANG PRABANG HALF MARATHON takes place in the beautiful UNESCO heritage town of Luang Prabang, Laos. Runners weave through golden temples and past the serene banks of the Mekong and Nam Kham rivers. In 2019, we welcomed over 1,800 runners from 42 countries, including Thailand, Hong Kong, Australia, Singapore, Japan, and the U.S.
 
THE GOAL of the race is to strengthen community spirit while raising funds and awareness for the only free children's hospital in northern Laos and the only 100% free hospital in the country. This hospital is 100% privately funded and we need your help to continue to serve the children of Laos.
 
LAO FRIENDS HOSPITAL FOR CHILDREN: We believe every child has the right to free compassionate healthcare.
 
In 1996 photographer Kenro Izu witnessed the unnecessary death of a 7-year-old girl whose father did not have the $2.00 required to buy the medicine needed to save her life. He decided to found Friends Without A Border (FWAB). FWAB opened its first free, pediatric hospital in the town where this girl passed away-Siem Reap, Cambodia. It has treated over 1.5 million children and has trained over 6,000 health care professionals. In 2015, FWAB, after handing over the administration of AHC to locals, opened their second free pediatric teaching hospital in Luang Prabang, Laos. Laos has the highest child mortality rate in the region and a very high poverty level.
 
Lao Friends Hospital for Children is built on the a three-pronged foundation of:
CARE: We provide free, high-quality medical care to children 15 years of age and below in a compassionate environment.
EDUCATION: We provide medical education and mentoring to health clinicians across Laos.
PREVENTION: We improve the health, nutrition, and hygiene of local communities through outreach programs, education, and home care.
Lao Friends Hospital for Children is the only free pediatric hospital in the northern region of Laos. The hospital treats more than 30,000 children annually and provides medical training to dozens of Lao doctors, nurses, and specialists.

ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາກໍໄດ້ກັບມາອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກສອງປີທີ່ພະຍາດໂຄວິດລະບາດໜັກ! ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວ ຂໍໃຫ້ທ່ານເຮັດເຄື່ອງໝາຍໃສ່ໃນປະຕິທິນຂອງທ່ານໄວ້ ໃນວັນອາທິດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ ປີ 2022 ທີ່ຫຼວງພະບາງ ຈະມີການແຂ່ງຂັນແລ່ນຮາບມາຣາທອນ ຄັ້ງທີ 8 ຂອງພວກເຮົາ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເກືອບສາມປີ. ຂໍເຊີນທຸກທ່ານມາຈັດສະເຫຼີມສະຫຼອງນຳກັນເດີ!

 

ສຳລັບວັນທີນັດໝາຍເພື່ອນແລ່ນແຂ່ງຂັນແມ່ນ: ວັນອາທິດ, ວັນທີ 30 ຕຸລາ, ປີ 2022

 

ແລ່ນເພື່ອເດັກນ້ອຍ, ຫຼວງພຣະບາງ ຮາບມາຣາທອນ ຈະຈັດຂຶ້ນທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງ, ປະເທດລາວ ເຊີ່ງເປັນເມືອງມໍລະດົກໂລກທີ່ສວຍສົດງົດງາມຂອງອົງການ UNESCO. ນັກແລ່ນຈະໄດ້ແລ່ນຜ່ານວັດວາອາຮາມຕ່າງໆ ແລະ ແລ່ນແຄມຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຄານ. ສຳລັບງານແລ່ນໃນປີ 2019, ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກແລ່ນຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນຈາກ 42 ປະເທດ, ລວມທັງໄທ, ຮົງກົງ, ອົດສະຕາລີ, ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ.

 

ເປົ້າໝາຍຂອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊຸມຊົນ ໃນຂະນະທີ່ລະດົມທຶນ ແລະ ການສ້າງຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍທີ່ບໍລິການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍ ຟຣີ ແຫ່ງດຽວໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຍັງເປັນໂຮງໝໍທີ່ຮັບປິ່ນປົວໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 100% ແຫ່ງດຽວໃນປະເທດລາວ. ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກເອກະຊົນ 100% ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກທ່ານເພື່ອສືບຕໍ່ບໍລິການຮັບໃຊ້ລູກຫຼານລາວຕໍ່ໆໄປ.

 

ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສຳຫຼັບດັກນ້ອຍ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເດັກນ້ອຍທຸກຄົນມີສິດທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

 

ໃນປີ 1996 ຊ່າງຖ່າຍຮູບ ທ່ານ ເຄັນໂຣ ອີຊຸ ໄດ້ເປັນພະຍານເຫັນການເສຍຊີວິດທີ່ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງເດັກຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ 7 ປີ ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ຂອງນາງບໍ່ມີເງິນໃນຈຳນວນ $2.00 ເພື່ອທີ່ຈະຊື້ຢາທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດລູກສາວຂອງຕົນເອງ. ທ່ານ ເຄັນໂຣ ຈິງໄດ້ຕັດສິນໃຈກໍ່ຕັ້ງ ອົງການເພື່ອນບໍ່ມີພົມແດນຂື້ນມາ. ອົງການນີ້ໄດ້ສ້າງໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍແຫ່ງທຳອິດ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຮງໝໍອັງກໍສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ ເພື່ອບໍລິການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໃນເມືອງທີ່ເດັກຍິງຄົນນີ້ເສຍຊີວິດລົງ - ເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນມີຊື່ວ່າ ເມືອງ Siem Reap, ປະເທດກຳປູເຈຍ. ໂຮງໝໍເດັກນ້ອຍແຫ່ງທຳອິດໄດ້ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1.5 ລ້ານຄົນມາແລ້ວ ແລະ ຍັງໄດ້ຝຶກອົບຮົມຄົນໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການຮັກສາສຸຂະພາບຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ. ໃນປີ 2015, ອົງການເພື່ອນບໍ່ມີພົມແດນ, ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມອບໂຮງໝໍອັງກໍ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ, ຈາກນັ້ນຈິງໄດ້ເປີດໂຮງໝໍປິ່ນປົວ ຟຣີ ສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ ແຫ່ງທີສອງຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ, ປະເທດລາວ. ປະເທດລາວມີອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍສູງທີ່ສຸດໃນທົ່ວພາກພື້ນ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ຖຶກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບຄວາມທຸກຍາກສູງຫຼາຍ.

 

ໂຮງໝໍ​​ເພື່ອນ​ລາວ​ສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍໄດ້​​ສ້າງຕັ້ງຂື້ນມາໃນ​ບົນ​ພື້ນຖານ 3 ດ້ານ​ຄື:

ການດູແລ: ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການດູແລທາງການແພດ ຟຣີ, ມີຄວາມເມດຕາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸຕຳກວ່າ 15 ປີລົງມາ.

ການສຶກສາ: ພວກເຮົາໃຫ້ການສຶກສາດ້ານການແພດ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແພດໝໍໃນທົ່ວປະເທດລາວ.

ການປ້ອງກັນ: ພວກເຮົາໄດ້ປັບປຸງສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ແລະ ປັບປຸງສຸຂະອະນາໄມຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜ່ານທີມງານພາກສະໜາມ, ການສຶກສາ, ແລະ ປັບປຸງການເບີ່ງແຍງຄົນເຈັບຢູ່ທາງບ້ານ.

ໂຮງໝໍເພື່ອນລາວສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍ ເປັນໂຮງໝໍບໍລິການປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍ ຟຣີ ແຫ່ງດຽວຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ. ໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້ໄດ້ປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍມາແລ້ວໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນຕໍ່ໜຶ່ງປີ ແລະ ຍັງໄດ້ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມດ້ານການແພດໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ, ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄົນລາວໃນຈຳນວນຫຼາຍສິບໆຄົນ.

 

Register Date

Start Date
Date29 Jul 2022
End Date
Date23 Oct 2022

Donation

DONATE to SUPPORT the CHILDREN
Donate

Luang Prabang Half Marathon Virtual Run

Can't make to Luang Prabang for the Luang Prabang Half Marathon? Complete the race wherver you are and be part of the International Virtual Run for Children. Register today!
Register Now!

Race Period

Start Date
Date30 Oct 2022
End Date
Date30 Oct 2022